Na začátku udělování této prestižní ceny úspěšným vědcům za jejich objevy a vynálezy, skvělým spisovatelům a bojovníkům za mír ve světě byla Nobelova závěť sepsaná roku 1895. V ní totiž Alfred Nobel (1833-1896), švédský vědec a vynálezce dynamitu, vyhlásil založení Nobelovy nadace. Za svůj život si nechal ve více jak dvaceti zemích patentovat na 350 patentů a po vynálezu dynamitu získal velké jmění. Alfred Nobel byl sice ženatý s mírovou aktivistkou Berthou von Suttnerovou, přesto zůstal bezdětný, a tak své jmění věnoval vyšším ideálům. Závěť byla přirozeně napadnuta některými příbuznými Nobela a dokonce i některými politiky. Základní jmění Nobelovy nadace tak činilo 30 milionů švédských korun.
DNA šroubovice


Oblasti, ve kterých je Nobelova cena udělována


                Nobelovy ceny byly uděleny poprvé roku 1901. Od té doby se každoročně udělují osobám, které ostatním lidem přinesly svou prací co největší užitek. Jedná se o velmi respektované ocenění. Ceny jsou udělovány v několika oblastech, a to v oblasti chemie a fyziky, medicíny, literatury a dále pak za šíření míru. Nobel určil, kdo bude nové nositele cen vybírat. Královská švédská akademie věd vybírá držitele ceny za oblast chemie a fyziky, Karolinska institut pak za oblast medicíny a Švédská akademie vybírá nositele za oblast literatury. Pět členů norského Parlamentu vybírá nositele ceny za mír. Jedna cena může být udělena maximálně třem spolupracujícím osobám a Nobelova cena za mír může být udělena i instituci. Pokud nastane situace, že se v daném roce nenajde žádný vhodný kandidát na získání ceny, může se její udělení odložit o rok či není cena udělena vůbec.
práce laborantky


Nobelova cena za ekonomii


                Od roku 1968 je udělována ještě Nobelova cena za ekonomii, která je však financována Švédskou říšskou bankou na počest Alfreda Nobela. Za výběr jejího nositele nese opět odpovědnost Královská švédská akademie věd.
laboratorní baňky


                Udílení cen


Vybraní jedinci jsou nominováni v říjnu a ocenění jsou pak udělována 10. Prosince, v den výročí Nobelovy smrti. Ocenění se skládá z diplomu, medaile a značného finančního obnosu.


net-d.cz | zadrazilstanislav@email.cz

Related Posts

Všichni se shodneme na faktu, že na internetu najdeme obrovské množství webových stránek, kde se můžeme inspirovat vším možným. Není snad nic, co bychom na internetu nenalezli. Můžeme zde najít tipy na kosmetiku, módu, dárky, hračky, zájezdy, aktivity, muziku, akce, divadla a v neposlední řadě také tipy na filmy a knihy. Nás nejvíce zaujaly tipy na […]

Zatímco v České republice se pro rozesílání emailových kampaní používá zejména Mailchimp, ve španělsky mluvících zemích většina uživatelů preferuje Mailrelay. Proč se zde tento nástroj pro emailový marketing tak prosadil si povíme v následujícím článku.   Za hlavní lákadlo, jež přitahuje tisíce blogerů a majitelů webových stránek k této službě, můžeme bezesporu označit možnost rozeslat […]

Již před deseti lety a dříve varovali experti před přílišným užíváním internetu. A to bylo ještě předtím, než na řadu přišly sociální sítě a začal skutečný boom přilepených obličejů na obrazovky. JE pravda, že tato problematika vyvstane hlavně co se týče mladší generace a hraní počítačových her. Herní průmysl zažívá úplnou inflaci a herní společnosti […]