Na začátku udělování této prestižní ceny úspěšným vědcům za jejich objevy a vynálezy, skvělým spisovatelům a bojovníkům za mír ve světě byla Nobelova závěť sepsaná roku 1895. V ní totiž Alfred Nobel (1833-1896), švédský vědec a vynálezce dynamitu, vyhlásil založení Nobelovy nadace. Za svůj život si nechal ve více jak dvaceti zemích patentovat na 350 patentů a po vynálezu dynamitu získal velké jmění. Alfred Nobel byl sice ženatý s mírovou aktivistkou Berthou von Suttnerovou, přesto zůstal bezdětný, a tak své jmění věnoval vyšším ideálům. Závěť byla přirozeně napadnuta některými příbuznými Nobela a dokonce i některými politiky. Základní jmění Nobelovy nadace tak činilo 30 milionů švédských korun.
DNA šroubovice

Oblasti, ve kterých je Nobelova cena udělována

Nobelovy ceny byly uděleny poprvé roku 1901. Od té doby se každoročně udělují osobám, které ostatním lidem přinesly svou prací co největší užitek. Jedná se o velmi respektované ocenění. Ceny jsou udělovány v několika oblastech, a to v oblasti chemie a fyziky, medicíny, literatury a dále pak za šíření míru. Nobel určil, kdo bude nové nositele cen vybírat. Královská švédská akademie věd vybírá držitele ceny za oblast chemie a fyziky, Karolinska institut pak za oblast medicíny a Švédská akademie vybírá nositele za oblast literatury. Pět členů norského Parlamentu vybírá nositele ceny za mír. Jedna cena může být udělena maximálně třem spolupracujícím osobám a Nobelova cena za mír může být udělena i instituci. Pokud nastane situace, že se v daném roce nenajde žádný vhodný kandidát na získání ceny, může se její udělení odložit o rok či není cena udělena vůbec.
práce laborantky

Nobelova cena za ekonomii

Od roku 1968 je udělována ještě Nobelova cena za ekonomii, která je však financována Švédskou říšskou bankou na počest Alfreda Nobela. Za výběr jejího nositele nese opět odpovědnost Královská švédská akademie věd.
laboratorní baňky

Udílení cen

Vybraní jedinci jsou nominováni v říjnu a ocenění jsou pak udělována 10. Prosince, v den výročí Nobelovy smrti. Ocenění se skládá z diplomu, medaile a značného finančního obnosu.

net-d.cz | zadrazilstanislav@email.cz

Related Posts

Když dojde ke stěhování, musí se zabalit všechno, co potřebujete i to co nepotřebujete. Můžete se zároveň při balení zbavit některých nepotřebných věcí, které jste nikdy v životě nepoužili a jen jste si říkali, že by se mohli hodit. Má to tak většina lidí, že schovávají věci a nechtějí se s nimi rozloučit, přitom je […]

Internetová stránka nebo webová stránka je dokument obsahující konkrétní informace o konkrétním tématu a který je uložen v počítačovém systému, který je připojen ke globální informační síti s názvem,,Internet“ takže lze tento dokument konzultovat se kteroukoliv osobou, která se připojuje k této globální komunikační síti. Webová stránka je sada souvisejících webových stránek. Jaké […]

· Doprava Doprava na místo je tradičně jednou z nejnákladnějších položek celého plánování. Na internetu je naštěstí plno stránek, které vám pomohou najít levné letenky i lístky. Pokud se chystáte na nějaké vzdálenější místo, tak se rozhodně nejvíce vyplatí cesta letadlem. Jistě, můžete zkusit využít autobus nebo vlak, ale při dnešních cenách letenek je dost […]