Nelze vyvrátit, že každá organizace vyloženě potřebuje nebo až vyžaduje změny. Cykly změn jsou stále rychlejší než reakce na rychleji se měnící vnější a vnitřní podmínky organizace. Zaměstnanci nejméně pozitivně reagují na zužování jejich stavu. O to více je pak trápí, až frustruje, když tyto skutečnosti, které ovlivňují život každého jedince, nejsou s časovým odstupem sděleny ani řešeny či prodiskutovány.
graf seo

„Jde to, dře to“

Schopnost přesvědčit a vytvořit v zaměstnancích pochopení je dovednost, kterou by měl mít zběhlý a zkušený personalista. Změny je žádoucí vyložit tak, že jsou nepochybně nezbytné. Tato skutečnost vyvolává nedůvěru, přesto je lepší ji sdělit a ukázat svým zaměstnancům, že by měli umět zaměstnavatele chápat. A jak se říká, člověk se nikdy nezavděčí všem lidem, natožpak jakožto personalista.
časová osa

Jak prohloubit emoce mezi dvěma „týmy“?

Obrovským plusem je umět lidi přesvědčit. Proto se zaměřte na diskuzi. Ani byste s neuvědomili, kolik stresu opadne z člověka, který se utápí v domněnkách a nevědomosti, že ho zanedlouho čeká propouštění. Neustále vyčítání si chyb, které, ač byly drobné, si zaměstnanec přehrává v hlavě. Jeho motivace a celková vitalita klesá. Proto je skvělé nastolit příjemnou atmosféru a důvěrně a upřímně probrat dané obavy, budoucí chyby a nesnáze. Uvést důvod a to, čeho tím dosáhneme. Uvidíte, že si všichni nezasvěcení oddychnou, když zjistí, že o svoji „práci snů“ nepřišli. Jejich výkonnost nespadne na bod mrazu, nebudou se utápět v obavách o své budoucnosti.
řvaní na muže

Vyrukujte s tvrdými daty

Nejde-li jiným způsobem přesvědčit, vytáhněte z brašny dokumenty obsahující tzv. tvrdá data, kterých podnik dosáhl, a dokažte, proč jsou dotyčné změny tak potřebné realizovat. Utvrdíte a zasejete důvěru do podřízených. Nešetřete argumenty, které však musí mít smysl, důvod a cíl.

3.5/5 - (2 votes)

net-d.cz | zadrazilstanislav@email.cz

Related Posts

Své weby si pořizují lidé odkudkoliv. Jsou mezi nimi i našinci, i běžní i exotičtí cizinci, prostě všichni, kteří potřebují něco nabídnout ostatním právě na internetu. A že takových lidí je! Pomalu nepočítaně. A to – když se nad tím zamyslíte – představuje i problém. A sice ten, že když se na uživatele internetu valí […]

Moderní zemědělství už není jenom traktor a pole. Dnes jsou to postupy, technologie, výzkum a vývoj. To, co ještě před několika lety bylo nemožné, se nyní zdá tak blízko, že už to tu vlastně je. Jedna americká společnost totiž zahájila (prozatím) pěstování salátů uvnitř speciálně upraveného skleníku, kde jsou rostliny naprosto izolovány od okolních jevů. […]

Podnikání je trochu adrenalin. Buď uspějete, nebo zkrachujete. Dle různých průzkumů polovina nových firem zkrachuje do 5 let. Bohužel v horizontu dalších 5 let už číslo narůstá na 70%. Většinou je to z důvodů, že si před podnikáním nedali reálné cíle a spoustu věcí podcenili. Základem úspěchu je dělat co umíme a kvalitně a rychle reagovat na […]