Nelze vyvrátit, že každá organizace vyloženě potřebuje nebo až vyžaduje změny. Cykly změn jsou stále rychlejší než reakce na rychleji se měnící vnější a vnitřní podmínky organizace. Zaměstnanci nejméně pozitivně reagují na zužování jejich stavu. O to více je pak trápí, až frustruje, když tyto skutečnosti, které ovlivňují život každého jedince, nejsou s časovým odstupem sděleny ani řešeny či prodiskutovány.
graf seo

„Jde to, dře to“

Schopnost přesvědčit a vytvořit v zaměstnancích pochopení je dovednost, kterou by měl mít zběhlý a zkušený personalista. Změny je žádoucí vyložit tak, že jsou nepochybně nezbytné. Tato skutečnost vyvolává nedůvěru, přesto je lepší ji sdělit a ukázat svým zaměstnancům, že by měli umět zaměstnavatele chápat. A jak se říká, člověk se nikdy nezavděčí všem lidem, natožpak jakožto personalista.
časová osa

Jak prohloubit emoce mezi dvěma „týmy“?

Obrovským plusem je umět lidi přesvědčit. Proto se zaměřte na diskuzi. Ani byste s neuvědomili, kolik stresu opadne z člověka, který se utápí v domněnkách a nevědomosti, že ho zanedlouho čeká propouštění. Neustále vyčítání si chyb, které, ač byly drobné, si zaměstnanec přehrává v hlavě. Jeho motivace a celková vitalita klesá. Proto je skvělé nastolit příjemnou atmosféru a důvěrně a upřímně probrat dané obavy, budoucí chyby a nesnáze. Uvést důvod a to, čeho tím dosáhneme. Uvidíte, že si všichni nezasvěcení oddychnou, když zjistí, že o svoji „práci snů“ nepřišli. Jejich výkonnost nespadne na bod mrazu, nebudou se utápět v obavách o své budoucnosti.
řvaní na muže

Vyrukujte s tvrdými daty

Nejde-li jiným způsobem přesvědčit, vytáhněte z brašny dokumenty obsahující tzv. tvrdá data, kterých podnik dosáhl, a dokažte, proč jsou dotyčné změny tak potřebné realizovat. Utvrdíte a zasejete důvěru do podřízených. Nešetřete argumenty, které však musí mít smysl, důvod a cíl.

3.5/5 - (2 votes)

net-d.cz | zadrazilstanislav@email.cz

Related Posts

Organizing a great party sometimes costs a lot of money, worries and coming up with a special program. This can overwhelm us so that sometimes we don`t know where our heads are. Try to contact the right company, which will organize a grand party according to your ideas and ideas that you tell them yourself. […]

Stěhovací firmy stěhují za každého počasí, jsou vázány termínem a nemůže je odradit dešťová přeháňka nebo teploty hluboko pod bodem mrazu. Stěhování v Praze 1 https://stehovani-mamut.cz/stehovani-praha/vas-osobni-majetek-je-s-nami-bezpeci/ se neuskuteční pouze za výjimečných situací, jako jsou povodně, větrné bouře a podobné nebezpečné jevy, které mohou ohrozit zdraví a život zúčastněných osob. Počítejte tedy s tím, že jakmile […]

Když spatřil světlo světa první mobilní telefon, bylo to v první polovině osmdesátých let minulého století a rozhodně to nebyl přístroj, který zastrčíte do kapsy u kalhot a po jehož displeji budete posouvat prstem, abyste četli v online mapách nebo nakupovali na Internetu. Veřejná mobilní telefonie však v naší zemi vypukla až o více než […]