Nelze vyvrátit, že každá organizace vyloženě potřebuje nebo až vyžaduje změny. Cykly změn jsou stále rychlejší než reakce na rychleji se měnící vnější a vnitřní podmínky organizace. Zaměstnanci nejméně pozitivně reagují na zužování jejich stavu. O to více je pak trápí, až frustruje, když tyto skutečnosti, které ovlivňují život každého jedince, nejsou s časovým odstupem sděleny ani řešeny či prodiskutovány.
graf seo

„Jde to, dře to“

Schopnost přesvědčit a vytvořit v zaměstnancích pochopení je dovednost, kterou by měl mít zběhlý a zkušený personalista. Změny je žádoucí vyložit tak, že jsou nepochybně nezbytné. Tato skutečnost vyvolává nedůvěru, přesto je lepší ji sdělit a ukázat svým zaměstnancům, že by měli umět zaměstnavatele chápat. A jak se říká, člověk se nikdy nezavděčí všem lidem, natožpak jakožto personalista.
časová osa

Jak prohloubit emoce mezi dvěma „týmy“?

Obrovským plusem je umět lidi přesvědčit. Proto se zaměřte na diskuzi. Ani byste s neuvědomili, kolik stresu opadne z člověka, který se utápí v domněnkách a nevědomosti, že ho zanedlouho čeká propouštění. Neustále vyčítání si chyb, které, ač byly drobné, si zaměstnanec přehrává v hlavě. Jeho motivace a celková vitalita klesá. Proto je skvělé nastolit příjemnou atmosféru a důvěrně a upřímně probrat dané obavy, budoucí chyby a nesnáze. Uvést důvod a to, čeho tím dosáhneme. Uvidíte, že si všichni nezasvěcení oddychnou, když zjistí, že o svoji „práci snů“ nepřišli. Jejich výkonnost nespadne na bod mrazu, nebudou se utápět v obavách o své budoucnosti.
řvaní na muže

Vyrukujte s tvrdými daty

Nejde-li jiným způsobem přesvědčit, vytáhněte z brašny dokumenty obsahující tzv. tvrdá data, kterých podnik dosáhl, a dokažte, proč jsou dotyčné změny tak potřebné realizovat. Utvrdíte a zasejete důvěru do podřízených. Nešetřete argumenty, které však musí mít smysl, důvod a cíl.

net-d.cz | zadrazilstanislav@email.cz

Related Posts

Ano, byl, ale už není. Potřebujete něco zabalit a poslat na druhý konec republiky a nemáte to. A víte, že jste tu mělo na očích. Stokrát. Tohle dělají skřítci, které má každá domácnost. Schovávají a přemísťují nám věci. Ale pozor, nesmíte si je splést s těmi, co nám žerou ponožky v pračce. To jsou jiní […]

Bydlení ve velkém bytě je většině lidem žijících u nás zapovězeno. Nejenže je takovýchto bytů relativně málo, ale nové se zatím moc nestaví. A proto jsou drahé. Z toho důvodu si musí mladí lidé brát předražené hypotéky na malé kamrlíky, kam se s bídou vlezou dva lidé, natožpak rodina se dvěma, či dokonce více dětmi. […]

Dnes je takové období, kdy opravdu hodně lidí miluje na zahradě bazény. Abych se přiznala, tak jsem stále netušila, proč my jediní v řadovém domku nemáme na zahradě nějaký krásný bazén. Přítel mi, řekl, že o tomhle už přemýšlel, ale že já jsem se k tomu nevyjádřila. A musela jsem na přítele opravdu velice divně […]