Když spatřil světlo světa první mobilní telefon, bylo to v první polovině osmdesátých let minulého století a rozhodně to nebyl přístroj, který zastrčíte do kapsy u kalhot a po jehož displeji budete posouvat prstem, abyste četli v online mapách nebo nakupovali na Internetu. Veřejná mobilní telefonie však v naší zemi vypukla až o více než deset let později, a tehdy jistě málokdo předvídal, kam až bude zasahovat do našeho soukromí. Každopádně společným znakem každého mobilního telefonu je jeho volací znak – jedinečné šestičíslí s předvolbou, které s nikým jiným nelze zaměnit.

plastové číslice

Čísla mobilních telefonů si ovšem můžeme i sami vybrat, a to v podobě, jaká nám vyhovuje, aby byla oslovující, dobře zapamatovatelná a případně aby o nás cosi vypovídala. Této službě se někdy přezdívá zlatá čísla.

Výhody zlatého čísla

Dobře vypadá – jistý sled po sobě jdoucích číslic je svým způsobem i designovým prvkem, týká se to zejména dvojic, trojic nebo vhodně zařazených číselných řad. Kupříkladu dvě dvojka, dvě čtyřky a dvě osmičky nebo spojení dvou řad 789 789 vytváří dojem čistoty, přesnosti a preciznosti a lépe působí na každého z nás.

číslo na asfaltu

Lépe se pamatuje – snadno zapamatovatelné číslo se i lépe prezentuje, a to mnoha způsoby, např. napsané na papíře, vytištěné, či uvedené jako kontaktní telefon. Snadno se pamatuje i při běžném hovoru, pokud někomu v rychlosti své číslo sdělujete třeba venku na ulici.

Čísla, která nosí štěstí – někteří lidé považují některá čísla za svá oblíbená, co jim nosí štěstí. Jsou to např. různé dny v týdnu, dny v měsíci či v roce, může to souviset s numerologií nebo astrologií, do hry mohou promlouvat data narození či důležitých životních rozhodnutí a kroků, jako je svatba nebo promoce. Zlaté číslo mobilu tedy může představovat i osobní vyjádření v číselných symbolech, které oslovuje jen nás samotné.

net-d.cz | zadrazilstanislav@email.cz

Related Posts

Moderní zemědělství už není jenom traktor a pole. Dnes jsou to postupy, technologie, výzkum a vývoj. To, co ještě před několika lety bylo nemožné, se nyní zdá tak blízko, že už to tu vlastně je. Jedna americká společnost totiž zahájila (prozatím) pěstování salátů uvnitř speciálně upraveného skleníku, kde jsou rostliny naprosto izolovány od okolních jevů. […]

Nelze vyvrátit, že každá organizace vyloženě potřebuje nebo až vyžaduje změny. Cykly změn jsou stále rychlejší než reakce na rychleji se měnící vnější a vnitřní podmínky organizace. Zaměstnanci nejméně pozitivně reagují na zužování jejich stavu. O to více je pak trápí, až frustruje, když tyto skutečnosti, které ovlivňují život každého jedince, nejsou s časovým odstupem […]

Podnikání je trochu adrenalin. Buď uspějete, nebo zkrachujete. Dle různých průzkumů polovina nových firem zkrachuje do 5 let. Bohužel v horizontu dalších 5 let už číslo narůstá na 70%. Většinou je to z důvodů, že si před podnikáním nedali reálné cíle a spoustu věcí podcenili. Základem úspěchu je dělat co umíme a kvalitně a rychle reagovat na […]