Mít dobrou, a především dobře placenou práci, je jistě snem většiny lidí v produktivním věku. Někdy ale není dost dobře možné uspět v oboru, který jsme vystudovali. Není ale nutné smířit se s touto skutečností a rezignovat na další profesní život. Řešením mohou být rekvalifikační kurzy Brno, které nabízejí několik možností dalšího osobního rozvoje.

  • Nabídka kurzů je velice vhodná i pro začínající podnikatele, kteří chtějí mít přehled o všem, co je s jejich firmou spojené anebo si chtějí vést veškerou agendu sami.

Jednou z nejdůležitějších oblastí při vedení firmy je především znalost veškerého účetnictví (finanční, mzdové, skladové).

rekvalifikační kurz

Personalistika – obor, který má budoucnost

Pokud bychom nahlédli do statistik, které se týkají nejžádanějších pracovních pozic, pak by na jednom z prvních míst stál personalista. Tato pracovní pozice zažívá v současné době skutečný boom. Je to díky tomu, že firmy právě v této době hledají mnoho nových pracovníků nejrůznějších profesí. Do budoucna se tento trend ještě zvýší. Aby nábor nových lidí firmy s přehledem zvládaly, pak potřebují nejprve přijmout právě personalistu.

  • Tato pracovní pozice je vhodná především pro toho, koho baví práce s lidmi.
  • Náplní práce personalisty je zejména samostatné řízení personální agendy od náboru nových pracovníků až do ukončení jejich pracovního poměru.


účetnictví

Šance pro každého

Rekvalifikační kurzy jsou koncipovány tak, aby je zvládl každý. Což znamená i člověk, který zatím neměl příležitost s vybranou pracovní pozicí se, jakkoliv seznámit. Rekvalifikační kurzy účetnictví v Brně vás připraví na veškeré situace, které mohou ve vašem budoucím zaměstnání v těchto oborech nastat.

  • Nejenkurzy účetnictví budou dobrou investicí do vašeho dalšího rozvoje.
  • Stačí se rozhodnout, jestli je tím pravým pro vás kurz mzdové účetnictví nebo vás spíše oslovil kurz personalistiky.


net-d.cz | zadrazilstanislav@email.cz

Related Posts

Své weby si pořizují lidé odkudkoliv. Jsou mezi nimi i našinci, i běžní i exotičtí cizinci, prostě všichni, kteří potřebují něco nabídnout ostatním právě na internetu. A že takových lidí je! Pomalu nepočítaně. A to – když se nad tím zamyslíte – představuje i problém. A sice ten, že když se na uživatele internetu valí […]

Moderní zemědělství už není jenom traktor a pole. Dnes jsou to postupy, technologie, výzkum a vývoj. To, co ještě před několika lety bylo nemožné, se nyní zdá tak blízko, že už to tu vlastně je. Jedna americká společnost totiž zahájila (prozatím) pěstování salátů uvnitř speciálně upraveného skleníku, kde jsou rostliny naprosto izolovány od okolních jevů. […]

Nelze vyvrátit, že každá organizace vyloženě potřebuje nebo až vyžaduje změny. Cykly změn jsou stále rychlejší než reakce na rychleji se měnící vnější a vnitřní podmínky organizace. Zaměstnanci nejméně pozitivně reagují na zužování jejich stavu. O to více je pak trápí, až frustruje, když tyto skutečnosti, které ovlivňují život každého jedince, nejsou s časovým odstupem […]