V podstatě každý, kde je zaměstnaný, by měl být pojištěný svým zaměstnavatelem. Na to je zkrátka zákon a ten by se měl dodržovat. Ne vždycky je tato skutečnost naplněna a mnohdy může být i ovlivněna z různých stran. Jenomže úrazy se stávají a rozhodně je nikdo nevyhledává nebo v nich nemá zálibu. Pokud se stanou v zaměstnání, to znamená, že při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi se zaměstnanec zraní, jedná se o pracovní úraz. Zákoník práce stanovuje zcela jasně odpovědnost zaměstnavatele za újmu, která pracovním úrazem vznikla. Rozhodně není pracovní úraz, když se zaměstnanec vzdálil ze svého pracoviště a tam se mu něco přihodilo.

hasiči, kteří nacvičují zásah a lidé jak na ně koukají

Kdo je odpovědný za úraz?
Je to celkem sporná otázka a také ji někteří zaměstnavatelé využívají ve svůj prospěch, když nechtějí uznat tu možnost, že se jedná o pracovní úraz. Je pravdou, že za většinou úrazů může stát i porušení nějakých zákazů nebo pokynů, které měly vést k bezpečnosti práce. Ty by měl zaměstnavatel kontrolovat a také poskytnout dostatečné školení.

Přirozeně pokud vznikne úraz v důsledku opilosti nebo pod vlivem opiátů, poté je viník jednoznačně jasný. V podstatě ale zaměstnavatel, pokud vidí takové pochybení, tak musí prokázat, že skutečně chybu udělal pracovník. Jinak nese stále odpovědnost on. Tím samozřejmě musí plnit závazky vyplývající z pojistné události. Pokud tak neučiní, zaměstnanec může požádat o pomoc odborníky https://www.poradnaodskodneni.cz/nahrada-skody-pracovni-uraz-trvale-nasledky, aby jeho záležitost prozkoumali, případně rozlouskli spor o pracovním úraze.

ruka, která má viditelné zranění

Odškodnění za úraz

V případě prokázání a uznání pracovního úrazu má zaměstnanec právo na odpovídající odškodnění. Samozřejmě rozhodující bude závažnost a typ úrazu, podle toho bude mít nárok na následující odškodnění.

  • Bolestné.
  • Náhradu za ztížení společenského uplatnění.
  • Náhradu ztráty na výdělku.
  • Náhradu účelně vynaložených nákladů.
  • Náhradu za věcnou škodu, pokud byla rozbita v souvislosti s úrazem.

net-d.cz | zadrazilstanislav@email.cz

Related Posts

Struktura daně z příjmu fyzických osob je pro laika dosti komplikovaná a tak není divu, že řada lidí nevyužívá všech možností daňové optimalizace tak, jak má dle zákona nárok. Při daňovém přiznání, které pro většinu pracujících nastává na konci března, je možné uplatnit odpočty, které Vám mohou přinést zpět i poměrně příjemnou částku původně po […]

Pokud máte přebujelou fantazii a víru, můžete své peníze nechat vložit na spořící účet banky, tam je úroková sazba asi 1-2 %, což znamená, že pokud chcete vydělávat velké peníze, je dobré si tam naspořit tak pár miliónů, jinak to nemá cenu, zvláště dnes, když se vůbec úroky pohybují na bodě mrazu – i tak […]

Je vlastně docela častým jevem, že se lidé potýkají s nedostatkem finančních prostředků. Peněz totiž nebývá dost nejenom na to, aby člověk žil v luxusu, ale často ani na to, aby za ně docela normálně přežíval. Je zkrátka celá řada situací, kdy člověk porovnává příjmy a výdaje a zjišťuje, že nebude schopen uhradit vše, co […]