Doslova milujete koupání a letní radovánky, které si můžete užívat na sluníÄku a s přáteli Äi rodinou? Také proto máte velký bazén, ve kterém se každou chvilku koupete a odpoÄíváte tak? Potom je ale také tÅ™eba takovou vodu stále dobÅ™e udržovat. I proto Vám nabízíme skvÄ›lou a pÅ™edevším multifunkÄní tablety 3v1, které se Vám urÄitÄ› zalíbí. Tyto triplex tablety dokáží téměř divy, protože umí upravit bazénovou vodu díky tÅ™em složkám. Postarají se o kvalitní chloraci vody, dovedou snížit zákal, který se obÄas objeví a mimo jiné projasní vodu tak, že bude průzraÄnÄ› Äistá. A umí jeÅ¡tÄ› nÄ›co? Také odstraní nepříjemné zelené zabarvení bazénové vody, které se v nÄ›kterých případech objeví i když vodu Äistíme.

Tablety přesně pro Vás

Tablety 3v1 poslouží dobÅ™e, protože zvládnou udržet dostateÄný obsah volného chlóru v bazénové vodÄ›. Ptáte se, jaké je dávkování, které se doporuÄuje, aby nemÄ›ly tablety Å¡patný vliv na pokožku? DoporuÄuje se rozmezí mezi 0,3 a 0,6 mg na litr vody. Díky tÄ›mto tabletám se zbavíte nepříjemných neÄistot, které se do bazénu dostanou, aniž byste se o to nÄ›jak zapříÄinili sami. RozhodnÄ›te se pro to nejlepší, neprohloupíte!

net-d.cz | zadrazilstanislav@email.cz

Related Posts