Podniky, které používají techniku, jež musí být mobilní, aby přinášela zisk, nejednou zbytečně přicházejí o peníze. A to z toho prostého důvodu, že nedokážou kontrolovat své zaměstnance, kteří tato vozidla a tyto stroje obsluhují, a ti si tak nejednou tajně přilepší na úkor zaměstnavatele.

kolona vozidel

A že těch příležitostí může být!

  • soukromé jízdy,
  • výdělečně motivované černé jízdy,
  • zneužívání techniky k soukromým kšeftíkům,
  • rozkrádání pohonných hmot,
  • krádeže součástek nebo i celých vozidel,
  • a tak dále a tak podobně.

Co jenom by leckterý z podobných podnikatelů dal za to, kdyby za něj někdo sledoval, co se s jeho majetkem děje, a dával mu o tom vědět!
A vlastně tu ta možnost je. Každý podnik si může pořídit soukromého ‚hlídače‘, tedy gps sledování vozidel. Tedy přesněji RMC systém dálkového monitoringu strojů a vozidel, který umožňuje sběr a vyhodnocování různých technických parametrů a dalších údajů a jejich přenos k osobám, jež mají oprávnění se k těmto datům dostat.

odstavený buldozer

Zaměstnavateli tak stačí mít připojení na internet a může lehce sledovat veškerou techniku, jež mu patří, i kdyby byla roztroušena sebedál a sebeřidšeji od sebe. Může kdykoliv zjistit, zda dotyčné stroje pracují a vozidla se pohybují, zda se vyskytují tam, kde mají, zda z nich nebo z čerpacích karet nemizí podezřele rychle pohonné hmoty,…
Dá se tím zabránit kdejaké nepravosti, lenošením zaměstnanců počínaje a zneužíváním či krádežemi techniky a paliva konče. Ví se, kdy byl kdo v práci a pracoval, kdy si někdo počínal jinak, přijde se i na krádež celého vozidla či stroje. A mimo to tento systém dokáže i výrazně ulehčit nezbytnou administrativu, vyhodnocovat jízdní styl řidičů, dokladovat kvalitu práce a podobně, což rovněž není zanedbatelná pomoc.

Zefektivní to výkony a zabrání škodám. Protože logicky žádný ze zaměstnanců nebude firmu okrádat, bude-li vědět, že se na něj hned přijde.
A proto je tento systém něčím, co by nemělo chybět možná ani vám. Máte-li podobnou firmu, samozřejmě.

net-d.cz | zadrazilstanislav@email.cz

Related Posts

Své weby si pořizují lidé odkudkoliv. Jsou mezi nimi i našinci, i běžní i exotičtí cizinci, prostě všichni, kteří potřebují něco nabídnout ostatním právě na internetu. A že takových lidí je! Pomalu nepočítaně. A to – když se nad tím zamyslíte – představuje i problém. A sice ten, že když se na uživatele internetu valí […]

Moderní zemědělství už není jenom traktor a pole. Dnes jsou to postupy, technologie, výzkum a vývoj. To, co ještě před několika lety bylo nemožné, se nyní zdá tak blízko, že už to tu vlastně je. Jedna americká společnost totiž zahájila (prozatím) pěstování salátů uvnitř speciálně upraveného skleníku, kde jsou rostliny naprosto izolovány od okolních jevů. […]

Nelze vyvrátit, že každá organizace vyloženě potřebuje nebo až vyžaduje změny. Cykly změn jsou stále rychlejší než reakce na rychleji se měnící vnější a vnitřní podmínky organizace. Zaměstnanci nejméně pozitivně reagují na zužování jejich stavu. O to více je pak trápí, až frustruje, když tyto skutečnosti, které ovlivňují život každého jedince, nejsou s časovým odstupem […]